Musashimurayama 
họp của Nhật Bản

(ホームページ・べトナム語版)


trang chủ

①mmnk-v.jimdo.com

Trang chủ phiên bản tiếng Việt)

②murayama-nihongonokai.jimdo.com


『ヴェトナムから遠く離れて』 

(Loin du Vietnam)( Xa Việt Nam )


Musashimurayama-shi,

nhóm Tokyo  Nhật Bản

Tình nguyện viên


Musashimurayama Gakuen 4-5-1

 

 Musashimurayama Center tng hai

 (thứ tưthứ sáu, Ngày Thứ Bảy)

Mi th tư, th by bui sáng 10:0012:00

 

Mi th Sáu, bui chiu 7:0009:00

Hàng tháng ¥ 200

 

Phát ngôn viên ca   Ito Sumio  090-6100-2518

 

Liên h vi 042-590-1430

                      (Citizens Trung tâm hot đng)

         

          ②080-9262-7382 (Ube)

                       

                       ③080-546 4-9375(ido)